KROSFITOWE SŁOWNIKI

WITAJ !
Zawarłem tu wiele ćwiczeń i skrótów którymi możecie się posłużyć, oraz linków dzięki którym będziecie mogli zobaczyć jak wygląda dane ćwiczenie, i czego będziecie mogli się spodziewać podczas treningów !

AMRAP – As Many Reps/Rounds as Possibile – tyle powtórzeń / rund, ile jesteś w stanie wykonać

WOD – Workout of the day – trening dnia
PR — Personal record – osobisty rekord
Rx’d – WOD według zaleceń (bez żadnego skalowania)
Skalowanie – dostosowywanie treningu do możliwości ćwiczącego
TC – time cap – limit czasowy
UB – unbroken – określone liczba powtórzeń wykonana bez przerwy
Rep – Repetition – powtórzenie
Set – seria.

MetCon – Metabolic conditioning – ćwiczenia „cardio”

Run – bieganie

Row – wiosłowanie (ergometr wioślarski)

Jump Rope – skakanka

Double Unders – podwójne skoki na skakance

Gymnastics – ćwiczenia gimnastyczne

Air Squat – przysiad (bez obciążenia)

GHD & Back extension – prostowanie tułowia na ławce rzymskiej

Box Jumps – wskoki na skrzynię

Burpees – padnij, powstań

Ring Dips – pompki na poręczach (pompki szwedzkie)

Hand stand push up (HSPU) – pompki w staniu na rękach

Knees to elbows (KTE; K2E) – przenoszenie kolan do łokci w zwisie na drążku

Lunges – wykroki

Muscle ups (MU) – wspieranie ciągiem na kółkach gimnastycznych

Pull-ups (PU) – podciąganie na drążku

Push ups (PU) – pompki klasyczne

Rope Climb – wspinanie się po linie

Sit-ups – Brzuski

Toes to bar (TTB; T2B) – przenoszenie stóp do drążka w zwisie na drążku

Weightlifting – podnoszenie ciężarów

Bench Press (BP) – wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej

Clean (CLN)
– zarzut na przysiad

Back squat (BS) – przysiad ze sztangą na barkach (za głową)

Clean and jerk (C&J) – podrzut (dwubój olimpijski)

Deadlift (DL) – martwy ciąg

Front squat (FS) – przysiad ze sztangą na klatce piersiowej

Hang squat (HSQ) (clean or snatch) – zarzut lub rwanie na przysiad, pozycja startowa – sztanga na wysokości kolan

Kettlebell (KB) Swings – wymachy ‚Kettlem’

Medicine Ball Clean – zarzut piłką lekarską

Overhead squat (OHS) – przysiad ze sztangą nad głową (przysiad rwaniowy)

Power clean (PC) – zarzut na ćwierćprzysiad / półprzysiad

Shoulder press / Push Press / Push Jerk – wyciskanie sztangi sprzed glowy w pozycji stojącej

Power snatch (PSN) – rwanie na ćwierćprzysiad / półprzysiad

Sumo deadlift high pull (SDHP) – martwy ciąg sumo z unoszeniem sztangi do brody

Snatch (SN) – rwanie (dwubój olimpijski)

Thruster – przysiad ze sztangą na klatce piersiowej z wyciśnięciem sztangi nad głowę

Turkish get-up (TGU) – tureckie wstawanie

WallBall shot – wyrzut piłki z przysiadu do celu